truc-can-thep
img_1265768490product17truc-can-thep

Trục composite

Giới thiệu sản phẩm

Vật liệu siêu cứng vonfram. Ứng dụng như trục cán và bánh cán. Nhưng trục composite đòi hỏi đầu tư tốn kém hơn. Tuy nhiên giá trị đi đôi với chất lượng. Sử dụng trục composite cho ra thép thành phẩm đẹp hơn và sản lượng trên mỗi một lỗ hình cao hơn trục gang thông thường.