trục-cán-3
truc-can-thep2Truc-Can-Trontruc-can-thep-ren-300x300

Trục cán

Giới thiệu sản phẩm

Vật liệu là gang đúc. Dùng cho nhà máy cán thép để cán ra thép thành phẩm từ D6-D32. Có các loại trục như trục cán thô, trục cán trung và trục cán tinh. Xuất xứ từ Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc.