may mai hai da

Grinding machine with 2 stones

Product introduction

Model

(hoặc tương đương)

Đá mài Công suất động cơ Kích thước đá mài (Đ.Kính xđộ dãy lỗ đá) Trọng lượng máy Kích thước

máy

F(mm) kW mm kg cm
VG-200 200 1.1 F200x32xF32 44 65x35x105
VG-400 400 1.5 F400x40xF127 180 87x54x107.5