cong cu va thiet bi do

CÁC DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO

Product introduction

STT Mô tả ĐVT   Số lượng Xuất xứ
          1 Pame đo đường kính trục: (mỗi cái có hộp đựng riêng)

Độ chính xác 0.01 mm

Phạm vi đo: 0 ÷25, 25 ÷50, 50 ÷75, 75 ÷100, 100 ÷125, 125 ÷150, 150 ÷175, 175 ÷200, 200 ÷225, 225÷250, 250÷275, 275÷300 mm

Cái 01/loại
          2 Pame đo đường kính trục: (mỗi cái có hộp đựng riêng)

Độ chính xác: 0.01 mm

Phạm vi đo: 0 ÷25, 25 ÷50, 50 ÷75, 75 ÷100

Cái 01/loại
          3 Pame đo đường kính lỗ: (mỗi cái có hộp đựng riêng)

Độ chính xác: 0.01 mm

Phạm vi đo: 0 ÷25, 25 ÷50, 50 ÷75, 75 ÷100, 100 ÷125, 125 ÷150, 150 ÷175, 175 ÷200, 200 ÷225, 225 ÷250, 250 ÷275, 275 ÷300.

Cái 01/loại
          4 Đồng hồ so: (Gồm cả chân đế từ, mỗi cái có hộp đựng riêng):

Độ chính xác: 0.01 mm

Cỡ đo: 6 ÷10 mm

Cỡ đo: 10 ÷18 mm

Cỡ đo: 18 ÷36 mm

Cỡ đo: 18 ÷60 mm

Bộ 01/loại
          5 Thước cặp đo đường kính trục: (mỗi cái có hộp đựng riêng)

Phạm vi đo: 6 ÷200 mm

Độ chính xác: 0.02 mm

Cái 01/loại
          6 Thước cặp đo đường kính trục: (mỗi cái có hộp đựng riêng)

Phạm vi đo: 0÷300 mm

Độ chính xác: 0.02 mm

Cái 01/loại
          7 Thước cặp đo đường kính trục: (mỗi cái có hộp đựng riêng)

Phạm vi đo: 0÷500 mm

Độ chính xác: 0.02 mm

Cái 01/loại
          8 Thước cặp đo đường kính trục: (mỗi cái có hộp đựng riêng)

Phạm vi đo: 0÷1000 mm

Độ chính xác: 0.02 mm

Cái 01/loại
          9 Hộp bàn ren, ta rô ren hệ mét từ M3 đến M24 Bộ 01  
        10 Hộp bàn ren, ta rô ren bước ngắn M3 đến M24 Bộ 01  
        11 Bàn ren ta rô đồng bộ có hộp đựng gồm 3/6”, 1/4’, 3/8’, ½’, 1’ kể cả phụ kiện để ren ta rô Bộ 01  
        12 C lê pha crôm 6 ÷ 32 Bộ 01  
        13 C lê hoa mai thẳng 6 ÷ 24 Bộ 01  
        14 C lê hoa mai cong 6 ÷ 24 Bộ 01  
        15 C lê dẹt 8 ÷ 10,10×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24, 24×27, 27×30, 30×32, 32×36, 36×41, 41×46, 46×55 Cái 02/loại  
        16 C lê búa: Cỡ hàm mở lớn nhất 30, 32, 41, 46, 50 Cái 01/loại  
        17 Bàn nguội có ê tô 1400x1000x800 Bộ 05  
        18 Cân điện tử dùng để cân mẫu

trọng tải tối đa: 6000g, độ chính xác 0,01g

Bộ 01  
        19 Máy gia công ren ống bằng tay từ ½ đến 2’ Bộ 01